Περιεγχειρητική Νοσηλευτική - Το Επίσημο Περιοδικό του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. 30 Χρόνια ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

EORNA

WFHSS

IFPN

Εκδηλώσεις

Αρχαιρεσίες Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου

Ημ/νία δημοσίευσης: 14/3/2016

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου είναι η ακόλουθη:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτελέκος Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτίνου Ελένη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κανέλλου Ευφροσύνη

ΤΑΜΙΑΣ: Καρακώστας Κωνσταντίνος

ΚΟΣΜΗΤΩΡ: Πουλής Δημήτρης

ΜΕΛΗ: Στεφανίδης Ιορδάνης

Σίσκου Τασούλα

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νταβώνη Γιαννούλα

Κουτουλάκη Γεωργία

Αρβανίτη Νικολίτσα

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ. ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.,

    Ο Πρόεδρος,                                                                                                     Η Γ.Γραμματέας,

 

 

Ιωάννης Κουτελέκος                                                                                          Ευφροσύνη Κανέλλου