Εκδηλώσεις

Ημερίδα με Θέμα: Νεότερα δεδομένα για την ασφάλεια ασθενούς και την ποιότητα στην κεντρική αποστείρωση

Ημ/νία δημοσίευσης: 15/10/2015

Τελικό Πρόγραμμα /articlefiles/3mprogrammsterilizationoct 2015.pdf