Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημ/νία δημοσίευσης: 15/11/2018

θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1 ο : Διαπίστωση απαρτίας

Θέμα 2 ο : Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης

Θέμα 3 ο : Διοικητικός απολογισμός

Θέμα 4 ο : Οικονομικός απολογισμός

Θέμα 5 ο : Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 6 ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

Θέμα 7 ο : Ορισμός ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής των εκλογών

Θέμα 8 ο : Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Θέμα 9 ο : Άλλα θέματα

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των τακτικών μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική-Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί εκ νέου με τα ίδια θέματα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο, δηλαδή την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 16:30 στα Γραφεία του Συλλόγου, Λεωφ. Μεσογείων 83, 5 ος όροφος, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Όσα από τα μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έως και το 2018 και αδυνατούν να προσέλθουν στην Γενική-Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξουσιοδότησή τους προς άλλο τακτικό μέλος ταμειακά τακτοποιημένο.

Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο στα Γραφεία του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. ή κατά την προσέλευσή τους στη Συνέλευση ή μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου (Τράπεζα Πειραιώς - ΙΒΑΝ GR 2701715290006529143354051 – Δικαιούχος ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)