Εκδηλώσεις

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. 2019-2022

Ημ/νία δημοσίευσης: 15/11/2018

Τα τακτικά μέλη του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ., πρέπει να είναι εγγεγραμμένα για δύο (2) τουλάχιστον έτη και να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έως και το 2018. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας (βλ. συνημμένο υπόδειγμα), με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία του Συλλόγου:

ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ., Λεωφ. Μεσογείων 83 – Τ.Κ. 11526 Αθήνα (Υπόψη Γ.Γραμματέα κας Κανέλλου) ή με φαξ στο 210 7486514 ή ηλεκτρονικά στο mail [email protected] (θα βρείτε το έντυπο της αίτησης στην καρτέλα «Ενημέρωση» της ιστοσελίδας του Συλλόγου: http://www.sydnox.gr/category.asp?cid=5) έως τις 15/01/2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει να τηρούν τα δέοντα σύμφωνα με το καταστατικό.

Τέλος, οι νέες εγγραφές τακτικών μελών θα πραγματοποιούνται μέχρι και 21/12/2018 .


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ., Η Γ.Γραμματέας Δ.Σ. ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.,

 Κουτελέκος Ιωάννης           Κανέλλου Ευφροσύνη