Ενημέρωση

46ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο

Ημ/νία δημοσίευσης: 3/1/2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Oι ραγδαίες εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και οι αυξανόμενες ανάγκες στον χώρο της υγείας απαιτούν η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα να βασίζεται σε τεκμηριωμένες πρακτικές. Τα Πανελλήνια Νοσηλευτικά Συνέδρια του ΕΣΝΕ συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση τεκμηριωμένης νέας γνώσης, διευρύνουν τους επιστημονικούς ορίζοντες του νοσηλευτή, τον ευαισθητοποιούν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη, βελτιώνουν τη φροντίδα υγείας αλλάζοντας πρακτικές του παρελθόντος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ώριμης, κριτικής και επιστημονικής σκέψης.

 

Είναι βέβαιο ότι και από αυτό το Συνέδριο θα υπάρξει διάχυση νέας γνώσης, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες ως ομιλητές φιλοδοξούν με τις εισηγήσεις τους να επιτύχουν τον παραπάνω σκοπό.

 

Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, προβληματισμών και εμπειριών, πιστεύουμε ότι θα προσφερθούν ανεξάρτητα σε όλους τους νοσηλευτές και θα αποτελέσουν εφόδια για την άσκηση της νοσηλευτικής και της παροχής καλύτερης ποιότητας φροντίδας στον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα.

 

Τα θέματα του Συνεδρίου άπτονται όλων των αντικειμένων που αφορούν το άτομο υγιές και μη και τη νοσηλευτική γενικότερα και θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν πολλά ερωτήματα που απασχολούν μείζονα προβλήματα στον χώρο της υγείας.

 

Όλα τα παραπάνω δεν θα επιτευχθούν χωρίς εσάς, που με την καθημερινή σας εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, διαρκώς διευρύνετε τον ρόλο του νοσηλευτή ως θεραπευτή, συνήγορο και δάσκαλο.

 

Με αυτό το σκεπτικό καλούμε όλους τους Νοσηλευτές να συμμετέχουν δυναμικά στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Έτσι με συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη θα συνεχίσουμε την εκπλήρωση του καθήκοντός μας.

 

 

Η Πρόεδρος του ΕΣΝΕ Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη Χρήστος Συκαράς, MSc