Ενημέρωση

e4CARE news

Ημ/νία δημοσίευσης: 1/12/2023

Τα τελευταία νέα από τα προγράμματα οπου συμμετέχει ο ΣΥ.Δ.Ν.Ο.Χ

Αναλυτικά

International Council of Nurses (ICN)

Ημ/νία δημοσίευσης: 5/10/2023

ICN says UN declaration on Universal Health Care sends powerful message: “primary health care and nursing are catalysts for change”

Αναλυτικά

MYORCO project vol2

Ημ/νία δημοσίευσης: 13/3/2023

Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα των εταίρων είναι η μετάφραση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών βίντεο και της ιστοσελίδας σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών...

Αναλυτικά

Webinar to commemorate the celebration of European Perioperative Nursing Day (EPND)

Ημ/νία δημοσίευσης: 2/2/2023

Ansell is proud to be a corporate partnership sponsor of the European Operating Room Nursing Association (EORNA), collaborating together to offer this webinar to commemorate the celebration of European Perioperative Nursing Day (EPND).

Αναλυτικά

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο σύστημα υγείας vol 2

Ημ/νία δημοσίευσης: 13/1/2023

Η πλατφόρμα e4CARE Training Hub - η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος του έργου - έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία. Η πλατφόρμα είναι πλήρως έτοιμη και λειτουργική ως ένα ανοικτό και ασφαλές Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

Αναλυτικά

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Ημ/νία δημοσίευσης: 1/10/2022

Τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης οδεύουν προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πρόσφατη πανδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες προσαρμογής των εφαρμογών mHealth και την καθιέρωση ψηφιακών εργαλείων σε πολλούς τομείς της υγείας (ΥΠ) και της κοινωνικής φροντίδας (ΚΠ).

Αναλυτικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημ/νία δημοσίευσης: 25/8/2022

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αναλυτικά

MYORCO project

Ημ/νία δημοσίευσης: 22/1/2022

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο που σχετίζονται με την εργονομία των καθημερινών πρακτικών των νοσηλευτών χειρουργείου, σε κάθε χειρουργική ειδικότητα και αναισθησιολογική πρακτική

Αναλυτικά

Σελίδες: Επόμενη