Ο Σύλλογος

Ιστορία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.), διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες στις 4 Μαρτίου 2016 στα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου είναι η ακόλουθη:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2019
Πρόεδρος: Κουτελέκος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Κουτίνου Ελένη
Γ. Γραμματέας: Κανέλλου Ευφροσύνη
Ταμίας: Καρακώστας Κωνσταντίνος
Κοσμήτωρ: Πουλής Δημήτρης
Μέλος: Στεφανίδης Ιορδάνης
Μέλος: Σίσκου Τασούλα


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νταβώνη Γιαννούλα
Κουτουλάκη Γεωργία
Αρβανίτη Νικολίτσα


Διοικητικά Συμβούλια ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Παλαιοτέρων Ετών