Ο Σύλλογος

Συνεργασίες

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου (EORNA)

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. από τον Απρίλιο του 1992, αποτελεί μέλος του EORNA και εκπροσωπείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Το Νοέμβριο του 2000 οι εκπρόσωποι του ΣΥΔΝΟΧ εκλέχτηκαν παμψηφεί από τους εκπροσώπους των 22 χωρών - μελών και κατέλαβαν τη θέση των συντονιστών του EORNA για το χρονικό διάστημα 2000 - 2003.

Παράλληλα, στο διάστημα αυτό τους ανατέθηκε η διοργάνωση του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2003, στη χώρα μας.

Η φιλοσοφία του EORNA χαρακτηρίζεται από τα εξής σημεία:

  • Τα άτομα που υποβάλλονται σε επεμβατικές χειρουργικές και αναισθησιολογικές πράξεις έχουν δικαίωμα περίθαλψης από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέσα σε ένα ασφαλές και πλήρους συμπαράστασης περιβάλλον.
  • Το έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που λειτουργεί μέσα στην διεπιστημονική ομάδα, αναμένεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τα καθήκοντα του με ικανοποιητικό τρόπο, να συνειδητοποιεί τις σύγχρονες εξελίξεις στην έρευνα και να έχει γνώσεις σχετικές με την περιεγχειρητική φροντίδα.
  • Μια συστηματική προσέγγιση στην ολιστική φροντίδα θα πρέπει να διατηρεί την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς εξατομικευμένα, χωρίς προκαταλήψεις ως προς την κατάσταση της υγείας, την εθνικότητα τους, φυλή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
  • Οι ασθενείς, οι συγγενείς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό πρόσωπο, έχουν δικαίωμα στην απαιτούμενη πληροφόρηση και στην αναγκαία φυσική και ψυχολογική υποστήριξη για να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα πολλά στάδια της περιεγχειρητικής φροντίδας.