Τα Μέλη

Διαδικασία για να γίνετε Μέλη

Κάθε Περιεγχειρητικός Nοσηλευτής (Xειρουργείου, Κεντρικής Αποστείρωσης, Aναισθησιολογικού τμήματος, Αιμοδυναμικού εργαστηρίου, Χειρουργείων ημέρας) εν ενεργεία ή συνταξιούχος, που επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να έχει εργαστεί 2 (δύο) τουλάχιστον χρόνια σε ένα από τα παραπάνω τμήματα.

Ο υποψήφιος υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Γραμματεία του συλλόγου και προτείνεται από δύο τακτικά μέλη. Εγγράφεται στο Μητρώο μελών αφού προηγουμένως διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρεί τα απαραίτητα προσόντα.

Η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι δεκαπέντε (15) ευρώ, ενώ για τα αρωγά δέκα (10) ευρώ. Με απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξηθεί το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής των μελών του συλλόγου.

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με κατάθεση ταχυδρομικής επιταγής. Πληροφορίες βρίσκονται στην αίτηση εγγραφής.

Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής για τρία συνεχή χρόνια, συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών του συλλόγου.

Για την εγγραφή σας στον σύλλογο, παρακαλούμε συμπληρώστε την Αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Εάν είστε ήδη μέλος και επιθυμείτε να ανανεώσετε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα ανανέωσης στοιχείων μέλους.

«Με τη συμπλήρωση και υποβολή του παρόντος, συναινώ στην επεξεργασία των στοιχείων/δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό από τον Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ) με μοναδικό σκοπό την αποστολή ενημερώσεων για τις μελλοντικές επιστημονικές & εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Συλλόγου.

Τα μέλη διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους σύμφωνα με τα άρθρα 12-13 του Ν.2472/1997 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων 2016/679 και για αυτό το σκοπό μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.»