Τα Μέλη

Διαδικασία για να γίνετε Μέλη

Κάθε Περιεγχειρητικός Nοσηλευτής (Xειρουργείου, Κεντρικής Αποστείρωσης, Aναισθησιολογικού τμήματος, Αιμοδυναμικού εργαστηρίου, Χειρουργείων ημέρας) εν ενεργεία ή συνταξιούχος, που επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να έχει εργαστεί 2 (δύο) τουλάχιστον χρόνια σε ένα από τα παραπάνω τμήματα.

Ο υποψήφιος υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Γραμματεία του συλλόγου και προτείνεται από δύο τακτικά μέλη. Εγγράφεται στο Μητρώο μελών αφού προηγουμένως διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρεί τα απαραίτητα προσόντα.

Η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι δεκαπέντε (15) ευρώ, ενώ για τα αρωγά δέκα (10) ευρώ. Με απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξηθεί το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής των μελών του συλλόγου.

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με κατάθεση ταχυδρομικής επιταγής. Πληροφορίες βρίσκονται στην αίτηση εγγραφής.

Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής για τρία συνεχή χρόνια, συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών του συλλόγου.

Για την εγγραφή σας στον σύλλογο, παρακαλούμε συμπληρώστε την Αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Εάν είστε ήδη μέλος και επιθυμείτε να ανανεώσετε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα ανανέωσης στοιχείων μέλους.