Ανανέωση στοιχείων μέλους

Για την ανανέωση των στοιχείων σας μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας:
Ονοματεπώνυμο:
E-mail:
Όνομα Πατρός:
Διεύθυνση Κατοικίας (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη):
Τηλ./Fax Κατοικίας:
Νοσοκομείο:
Διεύθυνση Εργασίας (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη):
Τηλ./Fax Εργασίας:
Χώρος Εργασίας / Εξειδίκευση:
Παραλαβή Αλληλογραφίας:

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)


Έδρα:
Λ. Μεσογείων 83,
Αμπελόκηποι 11526, Αθήνα
τηλ-fax: 210 7486514