Επιτροπές

Αποστείρωσης

- Νομοθεσία Ε.Ε.
Ευρωπαϊκές οδηγίες για θέματα Αποστείρωσης

- Ομάδα Εργασίας για θέματα Αποστείρωσης:
Εμφιετζή Ελευθερία
Λαμπριανίδου Ελπίδα
Μπανούση Αγγελική
Σταυροθεοδώρου Γεωργία
Στεφανίδης Ιορδάνης
Τάνη Σοφία
Τερζάκη Λία
Τσιώμου Γαρυφαλλιά
Κοκκίνη Σοφία

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Τσίκλη Χριστίνα
Συντονισμός εκ μέρους Δ.Σ.: Κουτελέκος Ιωάννης, Κανέλλου Ευφροσύνη

*Οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με θέματα Αποστείρωσης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email ([email protected]) με τα μέλη του Δ.Σ.