Περιοδικό

Περιοδικό

Στο περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες (άρθρα) με σκοπό την ενημέρωση των αναγνωστών σχετικά με θέματα Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής και γενικότερου ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο χώρο της υγείας, από επαγγελματίες υγείας.

Όλα τα μέλη του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. καθώς και οι φίλοι του, μπορούν να αποστέλλουν τις επιστημονικές εργασίες και τους προβληματισμούς τους για σύγχρονα θέματα περιεγχειριτικής νοσηλευτικής στο mail του συλλόγου [email protected]

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τηρούν τις οδηγίες συγγραφής που αναγράφονται στο τέλος του περιοδικού.

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για την υποβολή εργασιών απευθυνθείτε στα γραφεία του συλλόγου Αθήνας στο τηλέφωνο:2107486514

ή καταγράψτε το αίτημα σας εδώ.

Επισκευθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο: Περιεγχειρητική Νοσηλευτική - Το Επίσημο Περιοδικό του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.


Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Επιτροπή του ηλεκτρονικού περιοδικού ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» μπορούν να αποστείλουν e-mail στο [email protected] επισυνάπτοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Τα κριτήρια για την επιλογή είναι κάποια από τα παρακάτω.

Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Νοσηλευτικής σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο με έμφαση στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική (Χειρουργείο - Αναισθησιολογικό - Αποστείρωση-Λοιμώξεις) καθώς και στην Νοσηλευτική Εκπαίδευση-Νοσηλευτική Διοίκηση.
  • Συγγραφικό έργο (ερευνητικές εργασίες και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις).
  • Ενεργή επιστημονική δράση ως Μέλος του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.
  • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο ή να είναι σε φάση εκπόνησης των παραπάνω.
  • Να γνωρίζει Μεθοδολογία της Έρευνας.

Αρχεία