Ο Σύλλογος

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 10 άρθρο του καταστατικού του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. το Διοικητικό Συμβούλιο διοικείται από επτά (7) μέλη, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία, Kοσμήτωρ και δύο (2) μέλη, που εκλέγονται ανά τριετία με μυστική ψηφοφορία. Την Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν τρία (3) μέλη.

Αναλυτικά

Προφίλ

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου ιδρύθηκε το 1987 και αναγνωρίστηκε ως Σωματείο Επιστημονικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την υπ' αριθμ. 539/1988 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αναλυτικά

Καταστατικό

Δείτε σε μορφή pdf αρχείου το καταστατικό του συνδέσμου.

Αναλυτικά

Συνεργασίες

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου (EORNA)

Αναλυτικά

Διοικητικά Συμβούλια ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Παλαιοτέρων Ετών

Αναλυτικά