Ο Σύλλογος

Διοικητικά Συμβούλια ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Παλαιοτέρων Ετών


1º ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1989 - 1992
Πρόεδρος: Σ. Τσαλόγλου
Αντιπρόεδρος: Α. Παπαδάκη
Γ. Γραμματέας: Χ. Μουσενίκας
Ταμίας: X .Κώνστα
Κοσμήτωρ: Α. Κανδηλιώτου
Μέλος: Σ. Καραμπότσου
Μέλος: Μ. Καμπίτσα


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Α. Ρωμόσιου
Μέλη: Α. Γιαγτζίδου, Σ. Ιωαννίδου


2º ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1992 - 1995
Πρόεδρος: Α. Κανδηλιώτου
Αντιπρόεδρος: Β. Μπαλτά - Λυπηρίδου
Γ. Γραμματέας: Α. Λούρα - Μπακόλα
Ταμίας: Χ. Κώνστα
Κοσμήτωρ: Β. Σώχαλη
Μέλος: Χ. Μουσενίκας
Μέλος: Α. Γιαγτζίδου


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Α. Φαϊτατζίδου
Μέλη: Σ. Σπαθοπούλου, Ε. Ρέγκλη


3º ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1995 - 1998
Πρόεδρος: Α. Κανδηλιώτου
Αντιπρόεδρος: Β. Μπαλτά - Λυπηρίδου
Γ. Γραμματέας: A. Λούρα - Μπακόλα
Ταμίας: Α. Φαϊτατζίδου
Κοσμήτωρ: Α. Ρωμοσιού
Μέλος: Σ. Σπαθοπούλου
Μέλος: Α. Δάλλας


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ε. Καραγιάννη
Μέλη: Ε. Καραδήμα, Ε. Βασιλάκου


4º ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1998 - 2001
Πρόεδρος: Α. Κανδηλιώτου
Αντιπρόεδρος: Σ. Σπαθοπούλου
Γ. Γραμματέας: Ι. Κουτελέκος
Ταμίας: Α.Φαϊτατζίδου
Κοσμήτωρ: Α.Δάλλας
Μέλος: Α.Τσιούρβα
Μέλος: Θ.Ιωαννίδου


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ε. Καραγιάννη
Μέλη: Σ. Χαρούπα, Ι. Βασιλειάδης


5º ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2001-2004
Πρόεδρος: Α. Κανδηλιώτου
Αντιπρόεδρος: Σ. Καραμπότσου
Γ. Γραμματέας: Ι. Κουτελέκος
Ταμίας: Α. Φαϊτατζίδου
Κοσμήτωρ: Α. Τσιούρβα
Μέλος: Κ. Γεωργούση - Σκάρλα
Μέλος: Ε. Μαραυγάκη - Ε. Κανέλλου


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ε. Καραγιάννη
Μέλη: Α. Γιαγτζίδου, Ε. Δούσης


6º ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2004-2007
Πρόεδρος: Α. Φαϊτατζίδου
Αντιπρόεδρος: Ι. Κουτελέκος
Γ. Γραμματέας: Κ. Γεωργούση - Σκάρλα
Ταμίας: Κ. Μιντζαρίδης
Κοσμήτωρ: Α. Γιαγτζίδου
Μέλος: Ε. Τσιουρή
Μέλος: Γ. Ζουνίδης


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ε. Καραγιάννη
Μέλη: Κ. Σαραφίδου, Α. Τσιούρβα


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2007-2010
Πρόεδρος: Α. Φαϊτατζίδου
Αντιπρόεδρος: Α. Τσιούρβα
Γραμματέας: Ε. Τσιουρή
Ταμίας: Κ. Μιντζαρίδης
Κοσμήτωρ: Ε. Κανέλλου
Μέλος: Α. Αργυράκου
Μέλος: Ι. Κουτελέκος


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Α. Γιαγτζίδου
Μέλη: Σ. Μαυροματίδης, Γ. Πολίτη


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2010-2013
Πρόεδρος: Ι. Κουτελέκος
Αντιπρόεδρος: Ε. Κουτίνου
Γραμματέας: Κ. Καρακώστας
Ταμίας: Ε. Κανέλλου
Κοσμήτωρ: Δ. Πουλής
Μέλος: Ε. Γκανάρα
Μέλος: Ε. Παπαθωμά


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μπανούση Αγγελική, Τσιούρβα Αναστασία, Μπατσώνα Μαρία


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013-2016
Πρόεδρος: Κουτελέκος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Κουτίνου Ελένη
Γ. Γραμματέας: Κανέλλου Ευφροσύνη
Ταμίας: Καρακώστας Κωνσταντίνος
Κοσμήτωρ: Εμφιετζή Ελευθερία
Μέλος: Πουλής Δημήτρης
Μέλος: Στεφανίδης Ιορδάνης


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νταβώνη Γιαννούλα
Κουτουλάκη Γεωργία
Χαρανά Αικατερίνη