Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Για την εγγραφή σας στο σύλλογο, μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή MS Word την Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους και το Πληροφοριακό Δελτίο Μέλους, να τα συμπληρώσετε και να μας τα στείλετε ταχυδρομικά ή με Fax στα στοιχεία που βλέπετε δεξιά.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας:
Ονοματεπώνυμο:
E-mail:
Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας:
Αρ. ʼδειας Εξασκ. Επαγγέλματος:
Όνομα Πατρός:
Διεύθυνση Κατοικίας (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη):
Τηλ./Fax Κατοικίας:
Τίτλοι Σπουδών:


Ξένες Γλώσσες:
Τίτλος Θέσης / Κατηγορία:
Νοσοκομείο:
Διεύθυνση Εργασίας (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη):
Τηλ./Fax Εργασίας:
Χώρος Εργασίας / Εξειδίκευση:
Παραλαβή Αλληλογραφίας:
Αν πληρώσετε με ταχυδρομική επιταγή, συμπληρώστε τον αριθμό αυτής:

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)


Έδρα:
Λ. Μεσογείων 83,
Αμπελόκηποι 11526, Αθήνα
τηλ-fax: 210 7486514

Στοιχεία Τραπέζης:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR2701715290006529143354051 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.