Εκδηλώσεις

Αρχαιρεσίες Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου - Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Ημ/νία δημοσίευσης: 4/2/2016

Δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. έχουν τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έως και το έτος 2015. Για πληροφορίες τηλ. 201 7486514

Τα Τακτικά μέλη που διαμένουν στον Νομό Αττικής ψηφίζουν αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ., Μεσογείων 83 5ος όροφος και πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να πιστοποιείται η ταυτότητά τους.

Τα Τακτικά μέλη που διαμένουν στην περιφέρεια ψηφίζουν δια αλληλογραφίας και ως εκ τούτου παρακαλούμε να αποστείλετε την ψήφο σας αμέσως μόλις παραλάβετε την επιστολή και οπωσδήποτε 6 ημέρες πριν την ημερομηνία εκλογών Για να είναι έγκυρη η ψήφος σας πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Το Ψηφοδέλτιο πρέπει να τοποθετηθεί στο μικρό φάκελο που αναγράφει εξωτερικά «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. 2010» και φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΚΥΡΟΣ

2. Ο μικρός φάκελος εσωκλείεται σε απλό φάκελο αλληλογραφίας, στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αποστολέα και η λέξη «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ».

3. Η αποστολή των φακέλων γίνεται στην Τ.Θ.16005 Τ.Κ. 115 03, Αθήνα.

4. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι επτά (7) σταυρούς για τους Υποψήφιους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυρούς, για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής .