Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Ημ/νία δημοσίευσης: 1/12/2019

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος α’ του καταστατικού, καλούν τα τακτικά μέλη σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 16:30 στα Γραφεία του Συλλόγου, Μεσογείων 83, 5ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Διαπίστωση Απαρτίας

Θέμα 2ο: Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης

Θέμα 3ο: Διοικητικός Απολογισμός

Θέμα 4ο: Οικονομικός Απολογισμός

Θέμα 5ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 6ο: Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

Θέμα 7ο: Άλλα θέματα

 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των τακτικών μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφτεί σε οκτώ (8) ημέρες στο ίδιο μέρος και ώρα, δηλαδή την Παρασκευή 20/12/2019. Σύμφωνα με το καταστατικό, η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Όσα από τα μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και αδυνατούν να προσέλθουν στη Συνέλευση, μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξουσιοδότησή τους προς άλλο τακτικό μέλος ταμειακά τακτοποιημένο.