Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 2020

Ημ/νία δημοσίευσης: 2/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος α’ του καταστατικού, καλούν τα τακτικά μέλη σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 16:30 στα Γραφεία του Συλλόγου, Μεσογείων 83, 5ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Διαπίστωση Απαρτίας

Θέμα 2ο: Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης

Θέμα 3ο: Διοικητικός Απολογισμός

Θέμα 4ο: Οικονομικός Απολογισμός

Θέμα 5ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 6ο: Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

Θέμα 7ο: Άλλα θέματα

Εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που επικρατεί, θα υπάρξει πρόβλεψη για διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, όποια τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν το mail τους στο info@ sydnox. gr μέχρι την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να τους σταλούν οι απαραίτητες οδηγίες για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των τακτικών μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί σε οκτώ (8) ημέρες στο ίδιο μέρος και ώρα, δηλαδή την Παρασκευή 18/12/2020. Σύμφωνα με το καταστατικό, η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Όσα από τα μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και αδυνατούν να προσέλθουν στη Συνέλευση, μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξουσιοδότησή τους προς άλλο τακτικό μέλος ταμειακά τακτοποιημένο.

Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου (Τράπεζα Πειραιώς - ΙΒΑΝ GR2701715290006529143354051 – Δικαιούχος ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.).


Εξουσιοδότητη: /articlefiles/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.docx