Ενημέρωση

Εκλογές ΣΥΔΝΟΧ 2022-2025

Ημ/νία δημοσίευσης: 19/11/2021

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με επισυναπτόμενο σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με συστημένη επιστολή στα Γραφεία του Συλλόγου.

Έντυπο υποψηφιότητας 2022-2025