Ενημέρωση

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Ημ/νία δημοσίευσης: 1/10/2022

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα e4care στο πρώτο πληροφοριακό δελτίο που ακολουθεί /articlefiles/1st e4care newsletter - greek translation.pdf