Ενημέρωση

MYORCO project vol2

Ημ/νία δημοσίευσης: 13/3/2023

Στόχος είναι να γίνει το περιεχόμενο του προγράμματος πιο ελκυστικό και ευκολότερο σε όλους τα μέλη της περιεγχειρητικής κοινότητας, φοιτητές, νέοι νοσηλευτές, προϊστάμενοι και εκπαιδευτικοί.

Περισσότερα νέα από το πρόγραμμα και τους εταίρους...

Newsletter vol2 /articlefiles/newsletter-winter final edition.pdf