Συνέδρια

30o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής-ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ

Ημ/νία δημοσίευσης: 1/6/2019

A Ανακοίνωση /articlefiles/30syndox_aanouncement_3pty.pdf

Ιστοσελίδα συνεδρίου http://www.sydnox2019.gr

Τελικό Πρόγραμμα